Мистериите на Слънчевата система https://www.actualno.com/cosmos/misteri ... 84070.html

ПЪРВООТКРИВАТЕЛИТЕ Виктор Шаубергер

Потребителски аватар
Philip
Site Admin
Мнения: 5455
Регистриран: 15 ное 2014 11:31
Местоположение: Около Мадарския конник :)
Контакти:

ПЪРВООТКРИВАТЕЛИТЕ Виктор Шаубергер

#1

Мнение от Philip » 15 ное 2014 15:43

От днес започвам да публикувам тук данни и знания на и от Шаубергер.

За основа съм ползвал достигналото до нас от него. Като обяснения - познаващите текстовете за него на различни езици ще намерят разлики от това, което са чели. Като разбиране - сега вече ще разберат какво точно има предвид той без намесата на "специални редактори", каквито са работили по всичко писано за него.
Portrait 2.jpg

Кратко описание на моето откритие

Като резултат на дълги и внимателни наблюдения на различни природни явления, моето откритие се състои в това, че целия живот и развитие се провокира и формира чрез вибрация и определен тип движения. След десетилетия на търсене и безбройни експерименти разбрах каква е природната, естествена форма на движение. Тази креативна форма на движение реших да наричам и описвам като „циклоидално спирално движение”
Освен това посветих много време и усилия, за да копирам точно природните форми на движение и да ги въплътя в изобретения. Справих се с това и тези достижения се явяват основа на моята биотехнология.

Чрез природното движение на течни или газообразни вещества (например вода и въздух), възникват следните явления :
1. Две различни форми на температурни градиенти – То (разрушаващ) и Тr (съзидателен).
От тях се появяват два различни типа форми на движение:
2. Fо (разрушаваща) и Fr (съзидателна)

Благодарение на тези неизследвани до този момент температури и движения, изследваното вещество (вода или въздух) започва да се разлага на съставни части, да се трансформира, да се създава. При съответсващото регулиране на процеса се освобождават енергии от елементарните частици. Също се привеждат в движение всмукващи сили и сили на налягане, които в моите апарати се разпространяват заедно по една ос и създават изцяло нови форми на движение и движещи сили.

На съвременната физика и химия засега са неизвестни:
1. Типовете движения, които ползва самата природа (циклоидалното спирално движение, което се явява съзидателно и формообразуващо или разрушително)
2. Температурната градиента
3. Вариациите на формата на движение и произтичащото от това преобразуване на елементарните частици

В природата температурната форма Тr , която е свързана с формата на потока Fr , преобразува кондензираните хранителни елементи в етерооживяващи енергии (от четвърто и пето измерение) и кинетична енергия. Тази температурна форма предизвиква концентрация на топлина и усилващи се охлаждащи процеси, водещи до разширение (умножаване) на вътрешната структура на веществата. Предизвиква процеси на редукция и неутрализация на болестотворни процеси. В резултат на всичко това при преобладаването на тази температурна форма се образува нова изходна материя и подобрение на продуктите на растежа и развитието.

Температурната форма То и съответната форма на движение Fо в общи линии са известни и се използват в съвременните физико-химични технологии. Нейната цел в природата е да ускори разрушението или да унищожи това, което се е проявило като неподходящо за следващ етап на развитие. Тя предизвиква повишение и разширение на топлината и изчезване или концентрация на хлада. Тя съдейства за размножаване на бактериите. Като цялостен резултат от действието и се явява намаляване на изходната материя и разцвет на паразити, които на свой ред спомагат за унищожаването и преработката на всичко, което не води до развитие на по-високо равнище.

И двете температурни форми могат да създават напрежение, заряд и потенциал.
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Наблюдавам Анализирам Променям

Потребителски аватар
Philip
Site Admin
Мнения: 5455
Регистриран: 15 ное 2014 11:31
Местоположение: Около Мадарския конник :)
Контакти:

Re: Виктор Шаубергер

#2

Мнение от Philip » 15 ное 2014 15:45

Живота на Земята съществува в три сфери:

1. В карбоносферата (название, въведено от Шаубергер – всичко, съдаржащо С – въглерод, т.е. – всичко органично)
2. В атмосферата
3. В стратосферата

Връзката между тези три сфери се осъществява чрез водата. Водата в различните си агрегатни състояния е средство за формиране и изменение на състава на микроелементите при циркулацията и във всички сфери – от небето до дълбочините на Земята и обратно.

Естествено течащата вода поражда енергия, която е насочена противоположно на течението на водата. Раждането на органичните вещества се съпровожда от свързване с кислород. Когато тези два процеса се срещнат се освобождава енергия. „Катализатори” на тези процеси са светлината и хладът. По време на охлаждането протича процес на създаване. Светлината (топлината) в повечето случаи провокира разпад. Нито едно от тези енергетични взаимодействия не може да достигне докрай поради постоянната смяна на дължината на деня и нощта. Така протичат постоянни промени на индивидуалните микроклиматични състояния, тоест изменение на количествения и качествения състав на основните химически елементи.

Разгледано от тази гледна точка, импулса за движението на водата – това е продукт на взаимодействието между противоположни процеси, които присъстват постоянно в самата вода. Чрез постоянното съпротивление, възникващо в резултат от взаимодействието между въглерода и кислорода, произтичат колебания в температурата, а с тях и импулс на движение – пулсации на водата, която поради описаното в единия вариант разтваря солите и другите вещества, а в другия ги умножава, транспортира и трансформира. Същността и смисъла на тези непрекъснати преобразувания е да създава и съхранява различни видове растения и физически форми, които на свой ред се явяват средство за подхранване и преобразуване на различни видове енергии.

От повече от сто години е известно, че водата създава йонно излъчване, когато стремително се спуска по система от прави тръби под налягане. Но до сега не е известно, че ако това излъчване се пречупи от филтър от твърдо вещество (примерно твърд парафин), а след това се насочи във вакуумпровод, то тогава то се отразява от неговата вътрешна повърхност, пораждайки тъмно червено, силно пулсиращо сияние, което се вижда, ако се гледа тръбата в тъмнина. Ако тези лъчи преминат през лайденска стъкленица и след това се вкарат в негорими течности или газове, те ще ги запалят!

Това е причината за възникналия огън по време на катастрофата на дирижабъла Хинденбург, който е бил напълнен с водород и след бързо изхвърляне на водния баласт се е запалил и паднал на земята. Американския дирижабъл Акрон, който е бил пълен с хелий, се е запалил и паднал в студено, прохладно и мъгливо утро, като по неизвестни причини хелия се е превърнал в течност. Станало е намаляване на обема му 1800 пъти. Такъв бързо намален обем създава биологически вакуум. Той е резултат на верижна реакция и идеален източник на движещи сили. В биотехниката (имплозионни устройства) такъв вакуум се получава посредством намаляване на обема на веществата в специално огънати тръби, чрез които в процес на репулсация може да бъде получена енергия.

1. Земята, водата и въздуха са взаимодействащи си естествени акумулатори на биомагнитни и биоелектрични динагени. Те са високочувствителни към налягането и топлината, и процесите в тях могат да бъдат изкуствено правилно ускорени единствено чрез природен способ – планетарния, при което е нужно да преобладават охлаждащите процеси. Всяко аномална повишение на температурата предизвиква неестествени взаимодействия между основните елементи за сметка на отрицателно презаредени биомагнитни динагени.

2. Излишъка на топлина и температура провокира изпускане на енергия на разрушение, независимо дали е резултат на слънчева свитлина или процеси на изгаряне. В нагретите реки и течения това е свързано със загуба на пропускателна способност и забавяне на движението. Продукти на такъв излишък предизвикват огнища на заразяване във всички организми, в резултат на което заради недостатък на квалигени, рака става неизбежен. В тъканите протичат „експлозивни” процеси, което води до тяхното разрушение.

Гьоте е наричал основната, формираща същност на природата „Вечно Плодородие” Аз я наричам „квалиген”. Тя възниква благодарение на това, че водата, земята и въздуха се движат.

Аз мога да докажа, че в резултат на техноакадемичните системи на движение – преобладаващи центробежни форми на движение, атомното(електролитно) налягане нараства в структурата на елементите, увеличавайки по този начин температурата. С други думи – създава нестабилно, болно състояние, довеждащо до взрив.

В пълна противоположност атомното(магнитно) ниско или отрицателно налягане, създавано чрез формата на планетарното движение, в което преобладава центростремителното движение, създава биологически вакуум с произтичащите от това положителни промени.

Ръста (развитието) не е нищо друго освен процес на биомагнетизъм, на който влияят светлинната и топлинната радиация. Именно заради това изворите при горещо, слънчево време изчезват под повърхността, а ако се отсече гората, повърхностната вода се спуска на недостъпна за корените дълбочина, а местността става карстова.

Снимки, направени под микроскоп, потвърдиха, че под въздействието на техническите форми на движение се формират кристални структури, а планетарното движение произвежда аморфни структури. Те са типичен индикатор за висококачествени взаимодействия на взаимнопроникващи вещества, чиито емулсии леко преодоляват силата на физическото тегло и центробежната инерция.
Наблюдавам Анализирам Променям

Потребителски аватар
Philip
Site Admin
Мнения: 5455
Регистриран: 15 ное 2014 11:31
Местоположение: Около Мадарския конник :)
Контакти:

Re: Виктор Шаубергер

#3

Мнение от Philip » 15 ное 2014 15:47

Биомагнетизма – източник на живота

Негова противоположност – всички форми на свръхосветяване, прегряване и центробежно предизвикано увеличаване на налягането. В тези случаи се произвежда биоелектричество във форма на атомна сила на излишно налягане, имащо енергии, които функционират електролитно и преокисляват и убиват всички форми на живот.
В светлината на това откритие лошото състояние на реките и езерата става напълно понятно.

Няма никакво постоянно съхраняване на енергията в смисъла, в който се разбира днес. Също така няма никаква еквивалентност между маса и енергия, и никакви непреодолими сили на гравитация в пределите на атмосферата.

Има ритмично взаимодействие между биполярни съставляващи сили.

Взаимодействието им предизвиква сили на всмукване и чрез биологическия вакуум е възможно да се произвежда най-добрата и евтина движеща сила за машини.

Ако се облагороди и използва вода , отчитайки и използвайки тези знания и методи, то тя разтваря отлагания, неразтворими при нормални условия, а това лекува склероза, изчиства кръвоносните и лимфни съдове. По този начин организмът възстановява метаболичните си функции, а също репродуктивната си способност. След дълга употреба на така възстановена питейна вода, дори и хора, които носят очила, могат да използват по-слаби диоптри, защото капилярите, които снабдяват очите с висококачествени хранителни вещества се изчистват от шлаки. Скоро изчезва и ревматизма, защото благодарение на общата детоксикация на организма ставите започват да се движат свободно и безболезнено, и отново в тях се връща естественото смазване.

Както показаха опитите, създаването на скъпоценни органически метали е възможно под влиянието на намаляващ температурен градиент, защото по този път се появяват продукти на растеж с високо качество. Доктор Цукерканд анализира органическите (Шаубергер използва тази дума за всичко естествено създадено) метали, които ур (Друга дума от речника му. Означава първични свойства, естествени за природата) продуцирах в хода на опитите ми около преди 20 години. С неподправено изумление той потвърди моето убеждение, че всички метали действително се култивират и растат. В случая действа гранулация на йони. Това явление е обяснението на процеса, който наричам „ръст”. Гранулацията провокира процес на застиване на структурите на биполярните динагени, под влияние на мека, разсеяна топлина. Затова например металосъдържащите яйцевидни камъни изпускат ослепителни златисти разряди, възникващи при триенето им един в друг под вода. За това разказва и „легенда” за златото на Рейн, според която джуджета приготвят в своите ковачници на дъното на реката чудесни украшения.

Имайки тези знания, може да се обясни и защо опитните фермери при сутрешните и вечерни замръзи пръскат вода върху железни или стоманени пластини чрез система от парамагнитни (Към парамагнетиците се отнасят алуминият (Al), платината (Pt), много други метали) дюзи. След пръскането около короните веднага се покачва температурата приблизително до 6 градуса. Водата от пръскането не може да се смеси с въздуха от околната среда поради противоположните заряди, затова нейните свойства не се променят дори и в най-суровите студове. Това средство е много по-добро отколкото изкуствените генератори на дим, които да защитават нежните цветове от студа.

Ако пръскаме дърветата с вода през медна дюза, то зоната около короните забележимо се охлажда, което защитава младите филизи от горещото слънце. Това е особено необходимо, когато се подрязват листата и младите плодове, чувствителни към температурата и светлината остават незащитени.
Наблюдавам Анализирам Променям

Потребителски аватар
Philip
Site Admin
Мнения: 5455
Регистриран: 15 ное 2014 11:31
Местоположение: Около Мадарския конник :)
Контакти:

Re: Виктор Шаубергер

#4

Мнение от Philip » 15 ное 2014 15:48

Списък на елементите – парамагнити и диамагнити

Най-разпространените парамагнити са желязо, никел, кобалт, осмий и всички съединения на желязото.

Най-силните диамагнити са антимон и бисмут. Диамагнити са също цинк, калай, олово, мед, сребро, злато. Също така стъкло, въглероден дисулфит (серовъглерод) и други вещества, които не провеждат ток.

Парамагнитните катализатори (катализатори – използва тази дума, за да затвърди разбирането, че материала от който са изработени машините и устройствата е важна, действаща част от процесите) действат децентрализираyо, диамагнитните – концентриращо. Връх на неправилна форма на развитие е разцепването на атома. Мъдрата природа използва този механизъм само за унищожаване на отпадъчни съединения, такива като мъртвите организми примерно.

Технологиите, използващи налягане и огън (експлозионни), създават регресиращи атомни енергии, докато имплозията създава супермощни сили на формиране и левитация.

Какво предизвиква левитацията? – Отговора е прост. Нужен е „кондензатор” от галванично свързани противоположни по заряд субстанции, който излъчва повече отрицателно заредени полета в природната среда. Това активизира диамагнитно течение, формиращо сила на левитация, която изтегля в посока нагоре и всмуква след себе си устройството. Силата на течението може да се регулира чрез въртене.

Това съм постигнал с помощта на спирално завихрящи тръби, които работят в съответствие с принципа на противоположно насочените потоци и генерират диамагнетизъм. При преминаването на вода или въздух през тях, поради завихрянето се получава пад на температурата (положителен температурен градиент - всяка промяна на температурата в посока към 4 градуса целзий), а това води до допълнително ускоряване на потока, почти компенсирайки силите на триене и увеличавайки всмукващата сила.

Роберт Майер, Исаак Нютон и други, лишени от вътрешно чувство и затова отчуждени от природата създатели на закони, са допуснали сериозна грешка. Във вечно променящата се Природа фактически няма никакви „абсолютни” закони, никакви догми, има само ритмично взаимодействие на енергии. Продуктите на това взаимодействие на атомарно ниво имат способността да реагират, тъй като се явяват продукти на биологичното развитие.

Достатъчно е малко превишаване на положителните заряди в общата система на Земята или някакъв подобен стимул, за да се разруши нейната кръв, която е необичайно чувствителна към всякакви въздействия. Кръвта на Земята акумулира тези сили и ги преобразува в оживяващи и формиращи енергии или в енергии на разпад (регресивни енергии).

Кръвта на Земята е водата, която подобно на соковете на растенията или кръвта при високоорганизираните организми, се повдига до най-високите планински върхове, благодарение на вътрешните левитативни сили. Но ако водата се движи по хидравлични конструкции и се разрушава в хидротурбини, тогава формите на по-ниско напрежение и потенциал предизвикват изпускане на положително суперзаредена енергия във всички направления. Тази енергия прониква през всякакви прегради, разрушава вътрешните връзки, отслабва структурата на водата и по този начин унищожава свойствата и качеството на този динагенен концентрат.
Наблюдавам Анализирам Променям

Потребителски аватар
Philip
Site Admin
Мнения: 5455
Регистриран: 15 ное 2014 11:31
Местоположение: Около Мадарския конник :)
Контакти:

Re: Виктор Шаубергер

#5

Мнение от Philip » 15 ное 2014 15:49

Засмукваща Биотурбина „пъстърва”
bioturbina.jpg

Принципите на придвижване и движение на пъстървата в бурно течение трябва да се приемат като модел за конструиране и направа на турбини.

Тази риба, известна със способността си да стои абсолютно неподвижно срещу водата в бързите планински потоци, да се стрелка като мълния, когато я заплашва нещо, да се придвижва нагоре срещу падащата вода от водопадите, която се върти по циклоидални, спирално усукани струи. Притежаваща необходимото за усилване на потенциала (напрежението) на насочените ур динагени, пъстървата може не само да преодолява силата на тежестта си, но също и тежестта на водните маси, течащи срещу нея.

По същите принципи съм създал „Засмукващата турбина”

Тя може да ур създава (да създава по първоначален, природен принцип) благородни, формиращи и левитативни енергии, които функционират на атомно ниво, от обикновената вода. Тя облагородява „кръвта” на Земята.

Важно значение имат лопатките, които са особено конструирани. Те завъртат стичащите се водни маси около собствения им център на въртене. Ускорената и завихрена по този начин вода се доближава по температура до аномалната точка за водата +4 градуса целзий без да я преминава нагоре или надолу. По този начин тя става здрава и способна към възпроизводство и по-нататъшно развитие.

При съществуващите и използващи се повсеместно хидротурбини, поради преобладаващите центробежни сили и неправилния материал от който са направени, структурата на работното тяло (водата) се оплодотворява със семето на разпада, получава се излъчване на кадаверини. Излъчването се явява в резултат на въздействието на увеличаващото се налягане и формата на водното движение.

Напълно обратния ефект се получава, когато водата се ур ускорява в интензивно засмукваща турбина от подбрани сплави, която механично и физично уплътнява водата. С други думи – възниква сгъстяващ, концентриращ, съкращаващ структурата и подобряващ материята синтезиращ и излъчващ поток, разпространяващ се във всички направления и ур оплодотворяващ веществото.

В резултат на това ур оплодотворяване се появява физическо умножаване на материя. То е това, което дава начало и умножаване на всичко в природата по природния начин.

Поради това, че тази турбина повтаря природните ур принципи на създаване, при нея се получава постоянно увеличаваща се сила на въртене и левитация (при всичко ур създаващо се тя присъства в по-малка или по-голяма степен). По тези причини биотурбината трябва да се възпира от увеличаващото се развъртане чрез тежко натоварване (каквото се явява работата на свързана с нея токогенерираща система) Именно в това е разликата между биотехнологията и академичната технология. При биотехнологията (природната технология) работата, която можем да използваме е в резултат на възпиране самоувеличаването на силата, докато при академичната технология (всички сега съществуващи машини) работата е в резултат на унищожение и преодоляване на естествени за природата принципи и съпротивления.
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Наблюдавам Анализирам Променям

Потребителски аватар
Philip
Site Admin
Мнения: 5455
Регистриран: 15 ное 2014 11:31
Местоположение: Около Мадарския конник :)
Контакти:

Re: Виктор Шаубергер

#6

Мнение от Philip » 15 ное 2014 15:51

Животворната сила на въздушния и водния поток

Известно е, че температурата на телата е величина, зависеща от движението на техните молекули. В зависимост от скоростта на това движение температурата може да бъде висока или ниска. Температурата може да пада до пълното спиране на молекулното движение - -273,15°С

„Студът” е по-ниско ниво на „топлината”.

Съществуват абсолютно неизвестни на съвременната наука, различни от познатите ни форми на температура – различни форми на топлината и студа, които също зависят от молекулярното движение.

Топлината при „обичайната температура” въздейства с функции на повишаване на интензивността на процесите и разширение. Студа – намаляване на интензивността на процесите и концентрация.

Другите (неизвестните) температурни форми:

Топлината – провокира спад и концентрация.
А техните охлаждащи форми – спад и разширение.

Многобройни опити във високите Алпи, съхранени почти недокоснати от човешка ръка, ми помогнаха да открия, че на границата между въздуха и водата съществува течение (поток) при движението им по естествените им природни пътища.

Успях изкуствено да възпроизведа този поток. С помощта на съответните зарядопроизвеждащи устройства от капка вода могат да бъдат освободени 12 000 волта. Те могат да бъдат измерени, видени, усетени и неопровержимо доказах, че те съществуват. От 50 капки вода могат да се добият приблизително 200 милиона волта. Фактически от нищото. На съвременната наука и трябват за същото гигантски механизми.
drop.jpg
drops.jpg
Няколко практически примера ще изяснят природата на това явление.

Ако такъв поток се прекара през вакумна тръба се забелязва силно пулсиращо кърваво червено сияние хоризонтално по напречната ос, запълващо цялото пространство.

Ако този поток, движещ се по хоризонталната ос го акумулираме в лейденска стъкленица и след това свържем с бензин, то се виждат пламъци. Колкото по-висок е акумулирания заряд, толкова по-дълго горивото ще гори.

Ако пропуснем този поток през съпротивителна бобина, то ще се образува прохладна, свежа вода без никакви примеси.

Ако прекараме този поток през окачен маркуч, наведен надолу, то потока го повдига вертикално.

Също силата на този поток кара махалата да се движат по спирала, завъртайки ги по особен начин.

Ако вкараме този поток в обикновена вода, то водата става прохладна, плътна и особено тежка. Съдържанието на йони в нея се увеличавахиляди пъти.

Ако пием такава вода, то каквато и да било болка минава почти веднага, а при дълга употреба умствената и сексуална енергия нараства много чувствително.

Бъбречните камъни, жлъчните камъни и други образувания от този характер се разтварят и изкарват от организма като мънички частици. Ревматичните болки изчезват след няколко седмици. Венерически и маларийни бактерии се отстраняват от организма с урината. Никаква болест не може да устои на на влиянието на този жизнен поток.
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Наблюдавам Анализирам Променям

Потребителски аватар
Philip
Site Admin
Мнения: 5455
Регистриран: 15 ное 2014 11:31
Местоположение: Около Мадарския конник :)
Контакти:

Re: Виктор Шаубергер

#7

Мнение от Philip » 15 ное 2014 15:52

Продължение

Ако пулверизираме тежка вода с високо качество и я сгъстим с бутало заедно с атмосферен кислород, то тази водно газова смес мигновено се преобразува в разширена, живителна маса от нов въздух. Литър вода може да произведе по този начин налягане от около 2000 атмосфери.

Ако накараме обикновен въздух да се движи в биоцентрофуга (устройство с особена форма, направено от съответстващите сплави) със скорост по-висока от тази на звука, то възниква синтезиращия поток, за който говоря. Потока дава въртящ момент, който ускорява движението на устройството. Това ускорява притока на въздух, който отново увеличава мощността на потока. В резултат все повече се увеличава скоростта на въртенето, което отново увеличава преминаващия въздух и мощността на потока. Това непрекъснато увеличаване довежда в един момент до вакум пред устройството. В същото време околното пространство създава натиск върху цялата външна повърхност на устройството, която има форма на капка. Това едновременно действие на засмукване и налягане, които се развиват по оста във форма на напълно развит динагенен градиент, могат да преодоляват силата на тежестта, както и каквито и да е други препятствия.
e24.jpg
e25.jpg
forelle.jpg
Така се задействат колосални тягови сили и сили на притегляне. Същите сили държат планетата ни в нестабилно равновесно състояние и я карат да се върти по особена, спирално усукана крива. Това са същите сили, които поддържат крехкото равновесие на пъстървата в бързо течение и позволяват на всичко, което се пълзи и лети да преодолява силата на собственото си физическо тегло.
orbital motion.jpg
Както всичко в природата и тази формираща, дуалистична, левитативна и животосъздаваща сила има своята противоположност. Тя е също биотехнически създавано движение, но неговото действие е насочено към разрушаване на живите форми и развитие на вредните бактерицидни култури, които бавно, но неотстъпно унищожават всичко живо.

Тези потоци – животосъздаващ и унищожаващ, в природата се създават по естествен път. Какъв е потока зависи от елементарни условия. В естествената природна среда, когато водата и въздуха се движат по естествените за природата принципи – основен е животосъздаващия поток. При външна намеса или стечение на обстоятелствата, когато водата и въздуха не се движат по естествените силови линии, се образува втория вид поток – на унищожение. Той се усилва дотогава, докато не унищожи условията за „погрешното” движение.

За съжаление цялата ни техника и действия предизвикват появата на разрушаващия процес, тъй като липсват знания и не са съобразени с естествените природни принципи.

Първия човек от съвремието ни, който може би подсъзнателно се е досещал за основните принципи е Галилей. Под натиска на инквизицията и „научното общество” той е бил принуден да се откаже от своите възгледи.

Любопитното е, че оттогава очевидно нито един образован и интелектуално развит човек не са го безпокоили причините за загадъчното движение на Земята и принципа на тази изключителна форма на движение. И защо Земята непрекъснато и циклично се върти около себе си и Слънцето, като очевидно не спазва „закона за гравитацията”

Отговора на този и много други въпроси са около нас, в различните природни явления. Например – естествено течащия поток вода създава енергия, насочена в обратна на течението посока. Този енергиен поток може да бъде видян във водопад като ярък, светъл канал вътре във водните струи. Именно него използват рибите, за да се прехвърлят на по-високото ниво срещу течението. Те се засмукват от него нагоре. Единственото, което им е нужно е да намерят къде водата от водопада се върти спираловидно. А спираловидното движение на част от падащите води се дължи на разположение и форма на дъно и камъни на ръба на самия водоскок.

...

След продължителни наблюдения, изпитания, многобройни експерименти, аз почти достигнах до дъното на тази тайнствена, двойна игра на Природата. И колкото повече я разбирах, толкова повече се боях от нямата и жестокост и чистата и майчина любов, съединени в едно в нейното прекрасно лице. Приближих се до разбирането за предопределеността на съдбата на една или друга жизнена форма. Безжалостно се унищожава от Природата това, което повече не допринася за еволюцията и.

В последствие то се подлага на метафизично преобразуване в по-високо развити форми на упоменатия формиращ и левитативен поток. Преобразуванията стават на различна дълбочина в земната кора, където взаимодействат с естествената вибрация по такъв начин, че от тях се образуват и развиват формиращи и левитативни потоци.

По такъв начин се връщат към живот субстанции, чиито високи форми на охлаждащи екстракти имат функция на разширение и подбуждане към развитие. Концентриращите форми на светлината и високите температури впоследствие гарантират междинно втвърдяване на това, което е предназначено да израстне. (Всъщност обезпечават формиране на фактическа физическа форма на развитието, в което присъстват противодействащи форми на енергия и провокират по-нататъшни взаимодействия, позволяващи на материята да се развива и расте.)

Разбирайки това и посредством формиращия и левитативен поток, може да се увеличи и качествено подобри реколтата практически по желание. Може тежести и механизми с всякакво тегло да се повдигат и преместват с всякаква скорост, да се въртят или повдигат вертикално.

Източник на това формиращо и левитативно „чудо” е температурната форма, която се развива чрез гореописаната форма на движение. Технически това може да става чрез устройства с определена форма и изградени от определени сплави.

Тази ур активна, основна формираща субстанция е едва забележима във водата или въздуха, защото движението на Земята я е преобразувало в метафизично, изгодно за запазване на силите и състояние. Това е полусвободно-полусвързано състояние, което характеризира съвършенството и вътрешните качества на водната или газообразната среда.

Когато тези среди се движат по естествен начин, то биполярните газове първоначално се преобразуват първоначално в „нематериална субстанция” и в крайна сметка – в енергийни запаси на нова материя. След това газовете се свързват със самоеволюциониращи, недокрай сформирани въздушни или водни среди и увеличавйки се по този начин, се достига до хомогенно, уплътнено състояние. При това енергиите се вдигат до много високи нива, които имат две съставляващи – на всмукване по посока на течението и реактивна сила в противоположна посока във формата на динагенен градиент.
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Наблюдавам Анализирам Променям

Потребителски аватар
Philip
Site Admin
Мнения: 5455
Регистриран: 15 ное 2014 11:31
Местоположение: Около Мадарския конник :)
Контакти:

Re: Виктор Шаубергер

#8

Мнение от Philip » 15 ное 2014 15:54

Природни свойства на водата. Енергия на водния поток

При пресичането на два температурни градиента се освобождава енергията на атомите. От това какъв тип движение и какви сплави се използват в механизмите, зависи каква ще бъде енергията – формираща или разрушаваща.

*****
Съществуват два типа вода, което винаги трябва да отчитаме! В природата тя може да се разглежда като транспортна среда, която съдържа преимуществено отрицателно заредени частици (субстанции, движението на които хармонира със земните честоти) или преимуществено положително заредени частици (субстанции, движението на които хармонира с честотите на въздуха)
Doppelspiraliger Laengswirbel.jpg
В първия случай частиците предизвикват възходящо развитие на геосферични компоненти, облагородяват и сгъстяват висококачествената материя, предизвиквайки левитативни сили. Във втория предизвикват низходящо движение на атмосферни компоненти.
Der Flussgenerator 1.jpg
Der Flussgenerator 2.jpg
Der Flussgenerator 3.jpg
Der Flussgenerator 4.jpg
*****
(Тук Шаубергер обяснява действието на точно определено устройство, което засега не мога да свържа с нищо от познатите му днес устройства. Давам текста, защото е основен в разбирането как се създава водата, както и други важни преобразувания.)

В разглеждания от нас случай, топлината първоначално се създава чрез триене. Тази топлина веднага се абсорбира от водата и при този процес се създава физически вакум. Благодарение на абсорбираната топлина, свободния, разтворен кислород, който все още се намира във водата, става активен (Шаубергер води кислорода активен при температура над 40 градуса по Целзий) и появяващите се геосферични лъчи са също активни – за това е отговорен факта, че има вакум. При сблъсъците на взаимопротивоположните, насрещно насочени, възбудени потоци, се създават предварителни условия за установяване на връзки и физически промени.

Субстанциите, които са подготвени по този начин могат да се развият в две посоки. При разрушаване на структурата на водата механично да атомарно ниво в нея се образуват ур Н субстанции (първични водородни субстанции). Те са полярни и усилват все повече полярността си чрез вътрешни взаимодействия и всмуквайки в себе си енергия.
Положителните и отрицателни елементи, отделени от водата се изолират едни от други. Малките количества въглерод, присъстващи в нискокачествената вода, спомагат за това отделяне, тъй като сами се дематериализират. Фос – елементите (фосилни елементи, т.е. такива, които са продукт на разпада на телата), съединени помежду си от слънчевата радиация, се обособяват в хоризонтални полета с активен потенциал. Така те стават високоактивни (готови за реакции), разпространяват се и това което искахме става – те образуват геосферичен газ, който има охлаждащи свойства.

Благодарение на внезапното охлаждане въглерода става високоактивен и подвижен. Получава се връзка между високоактвните фос-елементи и също толкова активния въглерод. Супер заредения геосферичен газообразен продукт, образувал се от това свързване, свързва и водорода, благодарение на новообразувания вътрешен вакум. Стремително се разширява, охлажда и кондензира около органичния анод, като горната му част се преобразува в катод.

Посредством механична миграция, този преобразувател произвежда бързоохлаждаща се газова смес. Ставайки отново активен, този газ поглъща ненаситно обкръжаващия го атмосферен кислород. Кислорода увлича водорода и въглерода след себе си, благодарение на центростремителното движение.

Сега вече е важно в каква среда протича това увличане – при наличие на външна топлина или хлад.

В първия случай се произвежда допълнителна вода.

Във втория – допълнителен въздух.

И при двата варианта въздуха или водата се увеличават постоянно.

Ако желаете да произвеждате въздух, то водата остава по-малко. В такъв случай увеличаването става за сметка на смесването на газове и четвъртото измерение. Реално умножаването е продукт на движение на материална форма. При това движение неизбежно произтича пето измерение – т.е – структура, продукт на излъчването му. (Не възприемайте „измерение” в общоприетото разбиране на тази дума. Шаубергер я използва за обозначаване на все по-високостоящи енергийни структури и движения. Което всъщност не е толкова по-различно : ) ) Структурата при определени условия се материализира. Също така твърди, течни, газови и газообразни субстанции могат да се дематериализират.

Няма значение какво искате да произвеждате. Разликата е единствено в правилния избор на спомагателните процеси и в правилното дозиране на топлината или хлада.

*****
Да разгледаме свободно падащи капки вода от височина 20 см.

При свободното си падане те изпускат в хоризонтално и вертикално направление енергийни потоци. Силата е около 12 000 волта. Аз ги наричам волтове – семена. Семена, защото те са своеобразни водни ембриони в енергийно състояние.

Ако извлечем хоризонталния енергиен поток и го прекараме през вакумпровод, то на вътрешната му повърхност се появява интензивно, пулсиращо кървавочервено сияние. Ако го доведем до стъклена колба, в която има наситен с кислород въздух, то се появяват толкова водни капки, колкото волтове - семена са били в една капка. Ето така можем да видим тайнството на раждането на водата. Можем и да разберем какво води до това рождение. А то е просто – типа движение.

Движението на свободно падаща капка вода е циклоидално спираловидно.. По естествен начин водата се завихря по този начин. Всяка частица на капчицата извършва това движение вътре в нея при свободното и падане. Хоризонталната емисия на динагени се предизвиква от спиралното им движение и напречния им радиус на действие се разширява надолу по оста на падане.

Вертикално разпространяващата се форма на енергия предизвиква във вакумпровод ослепителна светлина. Радиуса на действие на този енергиен поток обаче намалява отгоре надолу. Колкото по-бързо падат капките и колкото по-високо е разположен вакумпровода, толкова по-ярко и интензивно е светенето.

(Току що успя да ми обясни що е това животно вакумпровод! : ) Ами това си е най-обикновена дълга стъклена тръба с изтеглен въздух. Вакумпровод е, когато в двата края има вградени метални жици.)

Колкото по-далече се намира вакумпровода и е разположен хоризонтално – т.е. реагира на хоризонталното излъчване, толкова по-тъмно е червеното излъчване (или при вертикален източник и разположен вертикално вакумпровод – толкова по-слабо бялото излъчване)

Ако разположим плътна изолираща маса с отразяващи свойства (примерно парафин) около източника на енергииния поток (падащите капки), то под влияние на атмосферните топлина и светлина, се образува позитивно заредена вода. Без светлина и топлина се получава същото, но водата е отрицателно заредена.

Сега ние се явяваме не само наблюдатели на процеса на раждането на водата, а знаем и условията, определящи така да се каже „пола на бъдещето дете”. От всички тези експерименти може да се направи извод, че сме открили начина на създаване на водата – земната кръв. Сега могат да се направят устройства, създаващи вода и да отпадне нуждата от водопроводи. Всеки може да си „произвежда” толкова вода, колкото му е нужна и там, където му е нужна.

Качествената вода – това е качествен живот. Лошата вода – лош живот. Няма вода – няма живот. Това са аксиоми прости и ясни. Няма нужда от коментари. Искам само да напомня, че такъв уред за производство и облагородяване на вода вече е действащ и се намира и ползва във фабриката на Рудолф Зайтлингер.
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Наблюдавам Анализирам Променям

Потребителски аватар
Philip
Site Admin
Мнения: 5455
Регистриран: 15 ное 2014 11:31
Местоположение: Около Мадарския конник :)
Контакти:

Re: Виктор Шаубергер

#9

Мнение от Philip » 15 ное 2014 15:55

„Климатор” – Шаубергеровия климатик

Между изобретенията ми има и такова, чрез което може да се охлажда вода от +20 до 0 градуса за няколко минути.

За това е достатъчно тя да минава през два скачени съда, съдържащи медни и цинкови пластини, като в тях се променя съдържанието на кислород както при дишането. Така могат да се отнемат хиляди калории топлина и да се превърнат в хладни субстанции.

Отдаде ми се да създам машина, която по природните принципи да създава хлад и топлина. Работи на природния принцип на студеното изгаряне. Тя е и нагревател, и охлаждащо устройство.
klimator.gif
Принципните положения за да се случи това са:

С помощта на органическия вакум се повдига енергийното ниво на газта или водата, дематериализират се, разделят се. Това позволява след това да се произведе вода или въздух от какъвто тип желаем.

Много важни са „катализаторите”. Те трябва да са такива, които отделят кислорода от водата. Това са калий, цинк и сода. За да се разсее излишната топлина се добавят алуминий и кварц.

*****
Климатор

Устройството може да се използва както климатик, така и за създаване на евтино изкуствено гориво.

Какво представлява климатора? Това е просто тип динамо, което генерира природни форми на температура - концентриращи топлинни лъчи или разширяващи се форми на хлад (студ). Последните са унищожителни за всякакъв тип бактерии.

В климатора се задействат двата основни типа процеси – олигодинамични (провокиращи разпад) и каталитични (провокиращи растеж).

Той е миниатюрно, но достоверно копие на самата Земя.

Конструкцията му кара водата или въздуха да се завихрят така, както това става в Природата. Благодарение на нарастването на центробежните и центростремителните скорости (каквито не се достигат в нито една друга машина), нарастват силите на налягане и всмукване, които експоненциално се засилват една друга. Структурата на въздуха или водата се разрушава в резултат на ударното натоварване и триенето на молекулните примеси, което води до абсолютно неизучени процеси на нов синтез. Появяват се два успоредно и насрещно ориентирани типа на вътрешно движение (разпад и синтез), потоци, приличащи на спирали.

Първородния продукт на синтеза – това е биомагнитното формиращо и левитативно течение. В момента той не е това, което ще разгледаме. За температурните промени основната роля е на второто, противоположно течение – това на разпада. В него е скрита енергия, способна да нагрее пространството цялостно. Точно по същия начин както това прави Слънцето. Това е излъчващата форма на топлината.

В какъв режим действа климатора зависи единствено от скоростта на въртене и подаваната топлина. (Климатора се състои от външно тяло от стоманен лист, меден рифелен диск, обикновен малък нагревателен елемент, алуминиеви дискове.)

За да получим на изхода студ са нужни (за точно това устройство, което е направил Шаубергер, с точно неговите параметри – размери, мощност на нагревателя) около 4 000 оборота и максимална сила на нагревателя.

За да получим топлина оборотите трябва да станат около 9 000 и да се намали мощността на нагревателя.

По такъв начин, почти безплатно се произвеждат естествени реактивни форми на температура, благодарение на което се ражда естествена топлина.

Климатора е просто устройство, в което могат да се развиват първородните движещи сили, съдържащи два компонента – метафизическа – действаща отвътре и физическа, действаща отвън. И двете са висши форми на налягане и всмукване, които се раждат от природната форма на движение.

Тайната на преодоляването на гравитацията също е свързана с упоменатото, абсолютно неизвестно на съвременната наука взаимодействие, което предизвиква процеси на студен метаболизъм. Традиционната наука използва единствено процесите на горещо окисление, които предизвикват взаимодействие, противиположно на това, за което досега говорихме с вас.
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Наблюдавам Анализирам Променям

Потребителски аватар
Philip
Site Admin
Мнения: 5455
Регистриран: 15 ное 2014 11:31
Местоположение: Около Мадарския конник :)
Контакти:

Re: Виктор Шаубергер

#10

Мнение от Philip » 15 ное 2014 15:57

Плаващите камъни
Или основни наблюдения на Шаубергер в Природата, довели го до разбирането и.

Зима. Нощ. Пълнолуние. Високопланински поток. Малък водоскок.

В кристално чистата вода, на светлината на пълната луна, Виктор забелязал движение. Няколко големи, зелени камъка се въртели странно на дъното на реката. Един от камъните внезапно се повдигнал от дъното и след това отново се спуснал. След това друг направил същото. Няколко часа Шаубергер наблюдавал случващото се.

Още по-странни събития се случили по-нататък. Един от камъните започнал да се върти над дъното и постепенно се издигнал на повърхността и останал там, като около него се образувал лед. Още тринадесет големи камъка повторили същото. Независимо от своето изумление от този спектакъл, той забелязал, че всеки от тези камъни бил с яйцевидна форма. Камъните по дъното, които били с остри и други форми така и не мръднали от дъното.

След много години той вече бил разбрал причините за това – съвместното действие на студа (който увеличава биомагнитната левитативна енергия), състава на камъните (богати на метали и силиций),формата им и свойствата на водата.

Оставането им на повърхността се дължало на друго явление. Движещата се вода не замръзва дори под 0 градуса. Водата с по-ниска температура се движи към дъното и създава вихрово движение. В същото време тя все повече се забавя и това води до кристализацията и върху повърхността на подводни камъни. Това променя плаваемостта им и те се издигат, подпомогнати от останалите основни фактори.

Неподвижната пъстърва

Заради построените от Шаубергер вихрови канали за сваляне на дървени трупи, които се оказали много успешни, но абсолютно непонятни на инженерите по хидравлика, австрийското правителство решава да упълномощи професор Филип Форхаймер – хидролог, да наблюдава и съобщава за действията на Шаубергер. В началото Виктор се дразнел много от присъствието му, но във времето заради искрения интерес на професора, те станали приятели. Реално това е единствения човек, на който Шаубергер напълно обяснил с примери природните принципи, които бил открил.

Веднъж Шаубергер го завел в планината при бърз и студен поток. Виктор знаел, че в него има пъстърви. Намерили място, на което потока бил много бърз и както и очаквал Шаубергер, в средата на течението, срещу него, стояла неподвижна пъстърва. Съвсем леко тя движела плавниците си, за да остане на това място. Достатъчно било да посегнат с пръчка към нея, за да се изстреля тя с невероятна скорост срещу течението. Посоката на спасение всеки път била нагоре, срещу течението и нито веднъж по течението, както би си помислил, че е нормално всеки с нормалните ни знания. Виктор помолил Филип да обясни това и поведение и как тя е в състояние да го направи. Естествено учения нямал отговор.

Процеса, заради който пъстървата остава неподвижна в потока вода е следния:
Тялото на рибата във водата създава сгъстяване пред нея и ускоряване на потоците около нея. При тази повишена скорост около тялото и се образуват завихряния, които избутват тялото и в обратна на течението посока. Това е основното. За да се случи обаче, са нужни още точно определени околни условия – студена вода (около 4 градуса) и бърз воден поток.

Ако пъстървата иска да се придвижи срещу течението, тя започва ускорено да движи хрилете си. Колкото по-бързо ги отваря и затваря, толкова по-бързо се придвижва.

Ето и причините това да става:

Първата причина е съвсем механична. Прекарвайки повече вода през хрилните отвори и изтласквайки я бързо назад покрай тялото си, тя увеличава още повече скоростта на обтичащите я потоци. Това увеличава завихрянията и пропорционално и избутването от тях в посока напред.

Втората е абсолютно непозната на съвременната наука.

Хрилете на рибата отнемат кислорода от водата. Т.е. водата, преминала през хрилете и е с ниско съдържание на О (кислород) и високо съдържание на СО2 (въглероден двуокис) Напускайки зоната на хрилете, обогатената с карбон (както Шаубергер нарича всичко органично и съдържащо С) вода, се свързва мигновено с разтворения във водата кислород, което води до многократно повишаване на изпускания от хрилете воден обем. Нататък този обем ускорява многократно обтичането на тялото на рибата и съответно – скоростта и в обратната посока.

Отчитайки поведението на на пъстървата, има дни в които както казват рибарите „е гладна”. В други дни тя абсолютно игнорира примамките.
Причината е в температурата на водата. Когато тя е достатъчно студена и в нея се образуват нормалните завихряния, то по силата на принципите, открити от Шаубергер, най-тежките частици се движат в средата на вихъра. Достатъчно е пъстървата да застине в този вихър по обяснения по-нагоре принцип и да отвори устата си, за да получи нужната и храна. Реално тя директно сама влиза в устата и.
1.jpg
Нужно е обаче минимално вдигане на температурата на водата, за да загуби тя вихровото си движение и в нея да започнат турбулентни, хаотични завихряния. Това пръска хранителните вещества из потока и пъстървата започва да се мята из него, търсейки храна.

Бил направен и опит с изсипване на количество топла вода в този поток около 150м нагоре по течението от мястото на наблюденията.
Веднага след като топлата вода попаднала в течението, пъстървата започнала да маха с опашка и плавници, за да остане на същото място. Ясно било, че затоплянето на водата променило условията, благодарение на които тя стояла на едно място без усилия. Възходящия енергиен поток бил напълно унищожен от топлата вода. Всичките и усилия били напразни и накрая тя се спуснала надолу по течението. След определен период от време температурата на потока се възстановила и тя отново се върнала на същото място.

***
Друг път Виктор показал на Филип Форхаймер един камък с форма на яйце в средата на потока и го попитал къде според него температурата на водата е по-висока – преди камъка или след него. След кратък размисъл и решавайки, че триенето на водата в камъка загрява в някаква степен водата, Филип отговорил – след него.

С високоточен термометър измерили температурата преди и след него. Оказало се, че след него температурата на водата е с 0,5 градуса по-ниска отколкото преди него.
Обяснението на това е, че яйцевидния камък саздава вихри, които увеличават локално налягането на водата, при което се получава спад на температурата и.

Разликата при увеличаване налягането на водата при центробежно спираловидно движение и налягане, създавано от помпа или цилиндър е коренно противоположна!
В природния случай се получава спад на температурата, а при „технологичното” сгъстяване тя се увеличава!
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Наблюдавам Анализирам Променям

Отговори

Върни се в “Виктор Шаубергер”