Магнитно поле - действителността :)

Отговори
Потребителски аватар
hyparh
Мнения: 4234
Регистриран: 18 ное 2014 14:26
Местоположение: Нови хан

Re: Магнитно поле - действителността :)

#31

Мнение от hyparh » 28 сеп 2019 11:40

Записки на Лийдскалнин, които не присъстват в книгата "Magnetic Current". Подчертал съм нещата, които смятам за най-важни.


"МАГНИТЕН ПОТОК

Преди да започна моята изследователска работа не знаех нищо за електричеството. Единственото, което знаех, беше, че никой не знае какво е електричество. Затова реших да се заема с този проблем. Помислих си, че след като електричеството може да се произвежда и управлява вече над сто години, а производителите не знаят какво точно представлява, то в цялата работа има нещо нередно. Стана ми ясно, че изследователите са подведени от грешни учебници, както и от едностранчиви инструменти. Волтметрите и амперметрите са едностранчиви. Те показват само онова, което е написано в учебниците като положително електричество, но не показват отрицателно електричество. С това виждаме, че половината от електричеството убягва при отчитанията. Ако изследователите бяха използвали същия вид оборудване, което използвам аз за демонстриране на това какво е магнитен ток, щяха отдавна да разберат какво е електричество. Положителното електричество е съставено от потоци от северни монополюсни частици, а отрицателното електричество от потоци от южни монополюсни частици. Тези два магнитни потока вървят един срещу друг спираловидно и с висока скорост.

Протони и електрони - сигурни ли сте, че това не са северните и южни магнитни монополюси? След като имаме нещо, трябва да го изследваме докрай. Започваме от основата и продължаваме с това как функционират нещата. Можем да открием концентрации на северни и южни монополюси в земята и в металите. С метала можем да демонстрираме, че отделните северни и южни монополюси циркулират в земята. В Северното полукълбо южните монополюси излизат от земята към небето, а северните се спускат от небето към земята. Тези свободно циркулиращи северни и южни магнити са строителният материал за магнитния метал, който намираме в земята. Това трябва да покаже, че отделните северни и южни монополюси са истинските строители на атомите, а не протоните и електроните. Мисля, че отделните северни и южни магнити обикалят в орбита около общо ядро ​ по същия начин, както те циркулират в орбита ​​в държача на вечно движение (Perpetual Motion Holder – PMH, бел. прев.), който направих. Единствената разлика е, че атомът има малка орбита, а държачът на вечно движение има голяма орбита.

Никога не съм виждал атом, но мисля, че чертежите му са погрешни. Трябва да бъдат изобразявани по подобие на Земята поради това, че атомът е част от Земята. Нашата планета има два магнитни полюса. Това означава, че всеки полюс упражнява еднакво притегляне и бутане, така че да се задържи целостта на Земята. По същия начин всеки атом би трябвало също да има два полюса. В този случай двете сили, които съставят магнитните полюси, трябва да циркулират около общо ядро (това ядро може да бъде частица светлина). Ако едната половина от силите, изграждащи атома, е в неговото ядро, а другата половина обикаля около него, то в този случай атомът не може да се присъедини към други атоми и заедно да изградят метал, съдържащ двата магнитни полюса. Вярвам, че ако някой предприемчив човек анализира магнитен метал, идващ директно от земята, той ще установи, че металът не е изграден от протони и електрони, а от северни и южни магнити. За тези, които искат да знаят как северните и южни индивидуални магнити, предизвикват мускулни контракции. Свържете изводите на батерия към двата края на мускул на сладководна костенурка и ще видите как мускулните влакна се съкращават.

Следното е за биолозите. Мога да виждам хромозомите без помощта на микроскоп. Затварям си очите, след което отварям едното око съвсем леко, гледайки към синьото небе. Тогава виждам верижки от топчета/мъниста, които плуват в течността на окото ми. Верижките не са с еднаква дължина. Повечето са нагънати в неправилни форми, като тук-там се забелязват по-едри топчета от останалите, а също така се виждат и свободни топчета. Ядрото на едно топче е светло, докато външната му част е тъмна.

Ако си отворя окото повече и фокусирам зрението си, мога да видя заоблени сияещи неща, които пъргаво се движат във всякакви посоки по силно начупена траектория. Някои оставят сияйни вълнообразни пътечки преди да изчезнат. Всяко от тези сияйни неща, е много по-малко от топчетата. Те не са скупчени, имат еднаква скорост на придвижване, която е доста висока за по-детайлно наблюдение.

За да видя дори по-фини неща, се вглеждам продължително в някой сив облак, докато не видя по-тъмно петно. Когато петното започне да "кипи" в средата, мога да видя миниатюрни разноцветни стрелкащи се неща, които излизат от средата. Тази картинка се задържа за около минута, а след като изчезне не се знае кога ще се появи отново.

Материята: Всяко форма на съществуване, независимо дали е камък, растение или животно, има своето начало и край, но трите неща, от които е изградена материята, нямат начало и край. Това са северните и южни магнитни частици, както и неутралните материйни частици. Тези три различни неща са градивните блокчета на всичко. Например метеор пада върху Слънцето, след което бива разграден до най-малките си градивни частици (южните и северни магнити), а слънчевата светлина ги изпраща тук. Растенията поемат част от тези магнити и слънчевата светлина, и растат. Ние ядем растенията и изграждаме телата си, а когато умрем и бъдем кремирани, нашият прах може да изгради скала, която да бъде изпратена към Слънцето и разградена отново. Северните и южни магнити могат да бъдат засечени чрез радио, когато идват от Слънцето. Радиовълните са съставени от северни и южни магнити. Те се разпростират около Земята и около полюсите. Магнитите, идващи от Слънцето, удрят радиовълните, които срещат по пътя си, като по този начин ги смущават. Това е причината, поради която не хващаме толкова добре радиостанциите денем, отколкото нощем. През нощта ни бомбардират само тези магнити, идващи от други слънца и звезди, докато през деня стават много повече. Днес вчерашната слънчева светлина вече представлява неутрални частици материя. Ако сте били високо над земята вчера, то там не е имало толкова светлина, колкото при земята. На такава височина може да видите звездите, все едно е вечер. В празното пространство между звездите няма много светлина, така че звездите могат да бъдат видени. Слънчевата светлина е светлина, когато преминава през някакво препятствие, като въздуха например. Преминавайки през празно пространство не е много светлина.


ЕЛЕКТРОНИТЕ

Милиони хора по света са подлъгани да вярват в несъществуващите електрони. Ето как те биват измислени. Томсън открива въображаемо бебе и го нарича електрон. След това Ръдърфорд го осиновява и сега човекът с дългата коса си го отглежда. Електронът си има братче, наречено протон, които е тежък и мързелив. Остава стационарен в средата, докато електронът се върти около него. За електроинженерите положителното електричество е всичко, а отрицателното е нищо. Но за физиците отрицателното електричество е всичко, а положителното нищо. Погледнато от неутрална позиция те се погасяват взаимно, така че не остава никакво електричество, но все пак имаме нещо. Ако не знаем как да работим с нещото, което идва по кабела от генератор или батерия, ще бъдем буквално шокирани. Прочетете книжката "Магнитен поток" и вече ще знаете какво е това нещо и как се разпространява по проводниците.

Откриването на електрона се осъществява чрез хлъзгав метод с използване на електричество във вакуумна тръба. Нормално, независимо дали се използва генератор или батерия, положителният извод бива свързан към отрицателния, но при вакуумната тръба са използвани две батерии с различна сила - по-слабата батерия е свързана нормално, но отрицателния полюс на силната е свързан към отрицателния на слабата батерия, а положителния остава "висящ". Този тип свързване прави отрицателния полюс двойно по-силен, при което става доминиращ. Бива наречен катод, а положителния терминал анод, и електричеството, преминаващо от катода към анода - електрони.

Ако изследователя бе използвал директен метод за разбиране същността на електричеството, той би открил, че положителното и отрицателното електричество са с еднаква сила и се движат едно срещу друго. Това може да се демонстрира чрез свързване на два проводника от меко желязо към изводите на батерия, и допирането на свободните им краища. Повече искри ще излязат от положителния извод, отколкото от отрицателния. Този директен метод е по-надежден от хлъзгавия с вакуумната тръба. Проблемът на физиците е, че използват индиректни и ултра-индиректни методи за своите изследвания.

Ако откривателя на електроните имаше вакуумна тръба, в която неговите електрони могат да се движат близо до горната част на тръбата от западната страна на катода към източната на анода, и, ако беше окачил вертикално магнит, направен от тънка твърда стомана с дължина около 7см, провесвайки магнита точно над неговия поток електрони, веднъж с единия полюс надолу и после с другия, щеше да види как северния полюс се отклонява на север, а южния на юг. Същото нещо ще се случи при окачване на магнити над проводник, по които тече ток. Тези два вертикално окачени магнита (единия със северния полюс надолу, а другия с южния) доказват, че електричеството се състои от две сили. Друг метод за доказване съществуването на тези два потока, е свързването на една навивка гъвкав проводник, източния край на който отива към положителния полюс на батерията, а западния край към отрицателния. Повдигнете навивката на 2,5см над земята. Поставете подковообразен магнит на 2,5см от навивката, северния полюс към южния край на навивката. Северният полюс ще придърпа навивката. Сега сложете южния полюс на магнита на същото място. Той ще отблъсне навивката. Поставете южния полюс на магнита откъм северната страна на навивката - този път ще я придърпа. Сложете северния полюс на същото място - ще отблъсне навивката. Този експеримент показва, че електричеството, точно както намагнетизирано желязо, е съставено от две равни сили и те се придвижват една срещу друга спираловидно, но тези сили в проводника имат по-висока скорост и и двете излизат от същия проводник. Едната сила е съставена от северни магнити, а другата от южни магнити. Те са космическите сили. Електрическият мотор се върти заради тези северни и южни монополюсни частици. Един автомобил дори не може да стартира без северните и южни магнити.

Ако електричеството е съставено от северни и южни магнити и ел. моторът се върти заради тях, както всъщност е, тогава възниква въпросът къде са томсъновите електрони? Те не са около мотора. Отговорът е, че те не съществуват.

Лъчи: Когато редуцирам размера на материалът, който излъчва алфа, бета и гама лъчи, до размер толкова малък, че когато е увеличен 100х, се вижда като зрънце сол, тогава вече няма лъчи, а само проблясъци като тези възникващи при свързване полюсите на батерия с проводник, само че без червените искри. В зависимост от размера на излъчващия материал, понякога трябва да чакам пет минути преди да видя проблясване. Мисля, че тези проблясвания се предизвикват от северните и южни магнити, които удрят и разбиват атомната орбита, докато циркулират през и около Земята. В Северното полукълбо северните магнити влизат в земята, а южните магнити излизат от земята. Докато магнитите летят по техните траектории, те удрят други магнити от своя вид, тласкайки ги в същата посока. Това може да бъде демонстрирано чрез тънко парче намагнетизирана твърда стомана с дължина един фут, висяща на тънка нишка в идеално хоризонтално положение. Всичко, което трябва да се направи, е стоманата да се пренамагнетизира така, че полюсите й да се сменят. Тогава стоманата ще смени хоризонталното си положение с наклонено - южният полюс ще стои по-високо. Чрез използване на бобина и микроамперметър, може да бъде отчетено в каква посока най-много се движат магнитните частици.

Когато прекъсна орбитата на държача на вечно движение, който направих, тогава получавам светкавица от него, но тази светкавица се предизвиква от северните и южни магнити, поради което смятам, че атомът е изграден от северни и южни магнити и когато орбитата се разбие, тогава се проявява проблясъка и магнитите се освобождават, за да отидат някъде другаде. В Северното полукълбо натуралният път на южните магнити е да влизат в земята, а южните да се издигат нагоре. Мисля, че би било добра идея, ако физиците, докато тестват радия върху фотографския филм за алфа лъчи, да сложат радия отгоре на филма, а за бета лъчите - радия под филма, и след това да гледат резултатите. Може да отидат и в Южното полукълбо за извършване на такива експерименти, след което да сравнят резултатите за разлики. Гама лъчите трябва да са същите като слънчевата светлина, но по-силни, защото се работи много близо до източника на излъчване.

Разполагаме със северни и южни монополюсни частици, положително и отрицателно електричество, протони и електрони, позитрони и мезони, алфа, бета и гама лъчи. Защо ни е необходимо такова объркване? Наистина ли природата се нуждае от толкова много неща за непрестанните си трансформации, в изграждането на материята и нейното дезинтегриране? Мисля, че всичко, от което се нуждае природата, са три неща - северните и южни монополюси магнити и неутралните частици. Всяко едно от тези три неща може да действа по различен начин с различна скорост и различни комбинации, като по този начин могат да постигнат различни резултати. Смятам, че бъдещите физици първо трябва да научат какво представляват магнитите и електричеството, след това ще имат здрава база за своите експерименти и изчисления.


КОСМИЧЕСКАТА СИЛА

Индивидуалните северни и южни магнити са космическата сила. Те са градивните елементи на вечната трансформация на материята на природата и са толкова малки, че могат да преминат през всичко. Преминават през Земята от полюс до полюс, както и около земята. Ако отделните северни и южни магнити не могат да преминат през вакуумна тръба така, както томсъновите електрони не могат, тогава те не биха могли да бъдат градивни елементи. Електроните на Томсън представляват много малки късчета материя, които се отделят от катода, докато последният постепенно изгаря или се консумира във вакуумната тръба. Без вездесъщата циркулация на тези строителни блокчета, нямаше да има промяна. Всичко щеше да остане по същия начин, както сега. Строителните блокчета, изхвърчащи от дезинтегрирала материя, не биха могли да влязат в основната циркулация за изграждане на прясна материя.

Мисля, че радият и уранът са били изградени дълбоко в земята под високо налягане и топлина, докато отделните северни и южни магнити циркулират през земята. По време на престоят на радия и урана в земята, те поглъщат повече северни и южни магнити, отколкото нормално биха могли да задържат. А сега, когато са изкарани на повърхността на земята, те отделят магнитите, за да станат нормални отново.

Гравитацията трябва да се причинява от материята в средата на земята, която е по-концентрирана от урана. Когато урановите атоми се спукат, те освобождават отделни северни и южни магнити, поддържащи целостта на атома. Тези освободени магнити се разпръскват навсякъде. При разпадане на атомите в средата на Земята, а множество от тях го правят едновременно, те могат да се разпространяват само от средата навън във всички посоки. Когато северните и южни магнити се движат един до друг и в една и съща посока, те не се привличат. Привличат само когато се движат един срещу друг. Когато тези освободени магнити прииждат от вътрешността на земята, веднага щом срещнат обект, те го привличат, поради факта, че във всеки обект има от двата вида магнити. Това може да се провери при търкане на твърда гума или стъкло докато се нагрее. Тогава то ще привлече пясък, железни стружки, сол и други неща. За да видите как функционира, преместете малко солния кристал - ако се случи да попадне на различен магнитен полюс, тогава той ще отскочи. Друг начин е да натъркате твърда гума, докато се загрее. Тогава тя се превръща във временен магнит. Разликата между гумения и стоманения магнит е, че намагнетизираността при гумата идва от магнитите, които държат частиците на гумата заедно. Северните и южни монополюсни частици се намират от една и съща страна на гумата, образувайки малки магнитни полюси нагъсто един до друг, докато в стоманения магнит магнитните полюси не се образуват от магнитните частици, които задържат целостта на стоманата, а от свободните циркулиращи магнитни частици. Привлечете железните стружки с гумения магнит, а след това доближете до тях стоманения магнит. Сменете полюсите и ще видите как някои от стружките скачат. Това означава, че стоманеният магнит е променил магнитните полюси на железните стружки и така те отскачат."

Източник: https://www.leedskalnin.com/Leedskalnin ... EMENT.html


Лийдскалнин също е смятал, че във вътрешността на Земята съществува много плътна материя, от която основно идват излъчванията, предизвикващи гравитационни взаимодействия. Тук веднага може да си припомним този пост viewtopic.php?f=16&t=407#p21479 и по точно следния отрязък:

"А: Тогава би трябвало лесно да разбереш, че тежките елементи, които според хората изграждат земните дълбини, не представляват нищо повече от проявление на поддържаща материята сила - зоната, която скоро ще достигнем (самата енергийна сфера - бел. прев.) По подобен начин взаимното привличане между небесните тела не зависи изцяло от материалната им част, но е проявление, в което участват както материите им, така и силовите им сфери."
Screw the rules... play The Game!

"As above, so below."

Потребителски аватар
Philip
Site Admin
Мнения: 5502
Регистриран: 15 ное 2014 11:31
Местоположение: Около Мадарския конник :)
Контакти:

Re: Магнитно поле - действителността :)

#32

Мнение от Philip » 29 сеп 2019 06:01

:) 1ty
Наблюдавам Анализирам Променям

Потребителски аватар
hyparh
Мнения: 4234
Регистриран: 18 ное 2014 14:26
Местоположение: Нови хан

Re: Магнитно поле - действителността :)

#33

Мнение от hyparh » 30 сеп 2019 12:07

Превеждайки и съответно прочитайки по-задълбочено написаното, ми светна, че всъщност Лийдскалнин поставя основите на левитацията с конкретен експеримент, който всеки може да изпълни :) Става въпрос за един от подчертаните абзаци - с намагнетизирания стоманен електрод, балансиран хоризонтално на нишка.

В книжката "Magnetic current" този експеримент е описан по малко по-различен начин, но същността се запазва:
"Вземете един стоманен електрод с дължина около 90 сантиметра, който е намагнетизиран като постоянен магнит. Окачете го на тънка нишка, така че да застане в идеално хоризонтално положение. Сега измерете разстоянието от всеки край до нишката и ще видите, че страната с южния полюс е по-дълга."

Какво ще рече това? Че тук теглото на магнита-електрод е разбалансирано заради земния магнетизъм. В Северното полукълбо южните монополюсни частици излизат от земята към небето, а северните – идват от небето към земята (с вметката, че и двата влизат и излизат, но в съответната посока едните са повече от другите). А в случая излиза, че южните частици (тези, които се издигат) натискат повече от северните и затова страната с южния полюс трябва да е по-дълга, за да се запази хоризонталното положение, иначе ще стърчи нагоре.
В Южното полукълбо ще е обратното – северните магнити, излизащи отдолу, ще натискат повече, съответно северната страна на електрода ще е щръкнала.
Точно по Екватора двете сили са балансирани и изглежда там ще бъде много по-трудно да бъде направена антигравитационна платформа :))

Ако електродът е направен от немагнитен метал, то неговият хоризонтален баланс ще бъде точно в средата, т.е. неговото тегло ще си бъде равномерно по цялата дължина.

Ето как стоят нагледно нещата. Сферичката е Земята, а черната точка върху нея – позицията на експериментатора. И съответно как тази позиция се отразява върху теглото на полюсите на електрода.

magnets.png

• Южна монополюсна частица ≈ Електрон
• Северна монополюсна частица ≈ Протон
• Южна монополюсна частица = отрицателен заряд (-)
• Северна монополюсна частица = положителен заряд (+)
• Естественият път на южните монополюсни частици, е нагоре в Северното полукълбо
• Естественият път на северните монополюсни частици, е нагоре в Южното полукълбо

Общо-взето нещата си съвпадат с теорията на J. Cater :) След като южните монополюсни частици могат да се разглеждат като електрони (поне донякъде), това означава, че едно тяло трябва да бъде импрегнирано с повече такива, за да може да левитира. Или пък да ги излъчва активно надолу, екранирайки по този начин идващите от земята южни частици.
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Screw the rules... play The Game!

"As above, so below."

gomi
Мнения: 405
Регистриран: 18 ное 2014 17:25
Местоположение: майна таун

Re: Магнитно поле - действителността :)

#34

Мнение от gomi » 01 окт 2019 23:53

стори ми се интересно..


IT'S RIGHT THERE IN FRONT OF YOUR EYES!
John BEDINI

Потребителски аватар
hyparh
Мнения: 4234
Регистриран: 18 ное 2014 14:26
Местоположение: Нови хан

Re: Магнитно поле - действителността :)

#35

Мнение от hyparh » 02 окт 2019 07:11

Да, това е точно на принципа на PMH. При пускане на ток по проводника северните и южни магнитни частици започват да се усукват в и около проводника. Попаднали в стоманата, те циркулират с лекота и запазват тази циркулация за постоянно след изключване на тока, придържайки двете парчета заедно. Когато парчетата се разделят, орбитите на частиците (пътуващи една срещу друга) се разбиват и те се разхвърчат в околното пространство.
Screw the rules... play The Game!

"As above, so below."

Потребителски аватар
hyparh
Мнения: 4234
Регистриран: 18 ное 2014 14:26
Местоположение: Нови хан

Re: Магнитно поле - действителността :)

#36

Мнение от hyparh » 03 окт 2019 09:03

Нека поразмишляваме малко върху това как се представя едно магнитно поле около проводник и по какъв начин се стига до тези изводи. Ако видите някакъв недостатък или несъответствие в следните разсъждения, казвайте смело да ги доизбистрим :)

Като се замисли човек относно магнитното поле около проводник, така, както го представят, веднага се появява парадокс – за прав ток магнитното поле е изобразено, че се върти в една посока (в зависимост от посоката на тока) около проводника. Това, само по себе си, е абсурдно поради това, че едно магнитно поле винаги има северен и южен полюс, иначе няма как да съществува. Та, въпросът към научените трябва да бъде кое се върти еднопосочно – северната част на полето или южната… или и двете? :)) Нито едно от трите не може да бъде вярно. Съответно еднопосочността, която представят просто няма как да е вярна.Във видеото нараторът казва, че всъщност стрелките не означавали посока на движение на магнитното поле, а били тангенти и да ги считаме като варираща посока на магнитните вектори в различните точки на кръгово изобразените силови линии. Демек, с многото изсмукани из пръстите думи, нищо не казва. Въпросът към учените от по-горе за структурата на магнитното поле, си остава с пълна сила.

Объркването идва от неправилното интерпретиране показанията на наредени компаси около проводника, по който тече ток. Ще кажат, че стрелката на компаса се подрежда успоредно на посока на полето, а при обръщане посоката на тока, стрелката се обръща и пак е успоредна на полето. Съответно това определя посоката на тока. Да, ама компасът има северен и южен полюс, съответно и двата трябва да се вземат предвид, а не само северния.

main-qimg-0c6d784df67bd3f33cbc23c27a81d870.png

Всъщност компасът се подрежда по двата противоположно вървящи потока (северен и южен), които преминават едновременно през него. Това най-добре може да се онагледи именно с експеримента с висящите магнити над проводник с пуснат ток. При смяна полюсите на батерията компасите ще обърнат посоките си, защото свределовидното движение на двата завинтващи се потока, е обърнато. Лийдскалнин е напълно прав… учените са избрали да разглеждат само едната страна на монетата – едната сила, като те всъщност са две неразривно свързани. И оттам тръгва някакъв измислен електронен поток, някакви шантави едностранчиви магнитни полета около него… :)) В крайна сметка името няма значение – могат да си го наричат електронен или кой както сметне за добре, но най-важното е, че се пропуска другата половинка от двете свързани сили, което съответно води до неправилно разбиране на тези явления и невъзможност за качествен скок в технологично развитие.

Ето това трябва да бъде правилното представяне - двата усукващи се северен и южен магнитен поток в проводника и около него. Центробежните сили при усукването, изхвърлят магнитни частици настрани под лек наклон. Така нещата напълно съвпадат с експерименталните данни (които учените не правят или пренебрегват).

New Bitmap Image.png
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Screw the rules... play The Game!

"As above, so below."

Потребителски аватар
Спиридон
Мнения: 1918
Регистриран: 18 ное 2014 10:03
Местоположение: "живее" в София

Re: Магнитно поле - действителността :)

#37

Мнение от Спиридон » 03 окт 2019 09:59

hyparh написа:
03 окт 2019 09:03
така, както го представят, веднага се появява парадокс – за прав ток магнитното поле е изобразено, че се върти в една посока (в зависимост от посоката на тока) около проводника.
На много места е представено по този опростен начин, но по-пълната официална версия е, че посоката (прословутото правило на дясната ръка) е избрана напълно условно, само за определеност, за да може напр. да се предвиди дали 2 полета ще са срещуположни, т.е. ще се привличат или ще са еднопосочни, т.е. ще се отблъскват. Също и за това, че полето уж тече от северен към южен полюс извън магнита.

Интересно как би могло да се обяснят резултатите от опита с 2 успоредни близко разположени проводника, по които тока е в "противоположни" посоки (става и като се сгъне 1 проводник на две) или в "една и съща" посока, като краищата им са фиксирани, но в средата имат известна свобода да се движат. ;)
"С мозъка човек мисли, че мисли.
Освен това той се ползва за главоболие.”

Потребителски аватар
icrow
Мнения: 6428
Регистриран: 17 ное 2014 11:04

Re: Магнитно поле - действителността :)

#38

Мнение от icrow » 03 окт 2019 10:16

Спред мен не е спираловидно около проводника а е по дължината и така половината проводник е север другага юг и се затварят когато се затоври веригата и тогава вече има движение.
Или нещо такова :))
С мързел към прогрес. :))
my logic is undeniable :))

Потребителски аватар
hyparh
Мнения: 4234
Регистриран: 18 ное 2014 14:26
Местоположение: Нови хан

Re: Магнитно поле - действителността :)

#39

Мнение от hyparh » 03 окт 2019 11:49

Спиридон написа:
03 окт 2019 09:59
Интересно как би могло да се обяснят резултатите от опита с 2 успоредни близко разположени проводника, по които тока е в "противоположни" посоки (става и като се сгъне 1 проводник на две) или в "една и съща" посока, като краищата им са фиксирани, но в средата имат известна свобода да се движат. ;)
Тази картинка представя много нагледно нещата. Посоката на разпространение на единия вид магнитни частици е към вътрешността на навивката, а на другите - навън.

1.png
icrow написа:
03 окт 2019 10:16
Спред мен не е спираловидно около проводника а е по дължината и така половината проводник е север другага юг и се затварят когато се затоври веригата и тогава вече има движение.
Експериментите (в частност този, който направих, на предната страница) сочат именно към спираловидно движение. Едно е като човек чете и си представя в ума някои неща и си казва – да, може и така да е… но веднъж като го изпробва на практика, твърдението придобива много по-голяма тежест. С трудовете на Лийдскалнин съм запознат от години, но едва сега направих конкретния експеримент. Представи си, че вместо окачените четири електрода-магнити, имаме стотици такива много близо един до друг. По същия начин тези, сочещи с южните си полюси надолу, ще се отклонят всичките на една страна от проводника, а тези със северните – на другата. Това означава, че магнитните потоци в проводника се завинтват един в друг с много малка стъпка (реално дебелината на единия поток може да е микрони, нанометри и дори по-тънък, това вероятно зависи от приложеното напрежение, вид и форма на проводника и др.).

3.png
2.png
4.png

При поставяне на проводник в магнитно поле, той се поляризира напречно:

5.png

За да имаме ток трябва да накараме магнитните потоци да вървят един срещу друг. Това става чрез бързото движение на проводника в магнитното поле, което го "пренаселва" с магнитни монополюси:

6.png

Тогава проводника е окупиран от безброй редуващи се миниатюрни северни и южни полюси. Именно това е моментът, в който магнитното поле се "превръща" в електрическо. Или както Лийдскалнин описва разликата между магнетизъм и "електростатика" (в случая гумата е електростатично заредена чрез търкане):

"Разликата между гумения и стоманения магнит е, че намагнетизираността при гумата идва от магнитите, които държат частиците на гумата заедно. Северните и южни монополюсни частици се намират от една и съща страна на гумата, образувайки малки магнитни полюси нагъсто един до друг, докато в стоманения магнит магнитните полюси не се образуват от магнитните частици, които задържат целостта на стоманата, а от свободните циркулиращи магнитни частици."
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Screw the rules... play The Game!

"As above, so below."

Потребителски аватар
Philip
Site Admin
Мнения: 5502
Регистриран: 15 ное 2014 11:31
Местоположение: Около Мадарския конник :)
Контакти:

Re: Магнитно поле - действителността :)

#40

Мнение от Philip » 03 окт 2019 14:37

Да се включа и аз :)) Hola

...Ама се чудя откъде да почна, за да е ясно това, което искам да кажа :))
Приети са абсолютно неправилни понятия и за магнетизъм, и за електричество.
От там тръгват и проблемите.
Магнетизъм
Няма магнитни силови линии, а вид енергийно поле, на което основното му свойство е "силно" взаимодействие с полетата на всички останали материали на основа техния "химически" състав.
Всичко в този "физически" свят е дуално. Иначе просто не може да съществува нищо. Всичко се състои от две противоположни проявления на едно и също нещо. Важи за абсолютно всичко. ...И всичко е енергия :))
Всяко взаимодействие е полево. ( Дори и удара с чук върху пирона или пръстите :)) )

***

Смятам, че е нужно да си отговорим първо на въпроса: Как получаваме ток? , за да бъдем точни и в последващите обяснения.

(Пак ще се отклоня, за да бъда по-добре разбран :) )

"Ток" е станало толкова общо понятие, че никой не се замисля, че придобитото по различен напрежение изобщо не е едно и също нещо и при всеки от вариантите са задействани съвсем различни процеси.
...Ама - нали крушката светва - значи е едно и също :))

За да обясня различните процеси се налага да се разглежда какво представлява процеса при всяко едно ЕДН, получено по различен начин. ...Ама то ще стане трактат :))

Та ще го карам през полето с примери :)

Как получаваме тока, който ползваме в домовете и промишлеността? (демек - кривия ток :)) )
- ами чрез принудително връткане на магнитно поле между медни намотки. След това се предава по кабели - алуминиеви или медни. За предпочитане е по сребърни и златни, ама .... И за това си има причина!

А ясно ли им е на умниците, защо Правия ток заглъхва бързо по същите кабели, а кривия - не? :))
...Ами - много просто! Защото при единия имаме нормалното природно затихване на полето с отдалечаване от източника. А при другия на преден план излиза омразното им съчетание СЕ :))
Именно бързата смяна на поляритета при променливия ток е причината той да намалява бавно по кабелите. Около кабела се възбужда полето на пространството и то отговаря с усилване и продължаване на фазата. (за това сме си говорили на други места тук) ...Та това е причината - Получава се реакция и усилване от "етера".

...

И още бях писал, ама го изтрих, че... :))

Спирам, щото пак си стана огромно.

Всичко е много просто за разбиране, стига да му подходиш от началото - как предизвикваш даден процес.

И за да не е само спам написаното ми - ето и мнението ми: Няма навиващи се, развиващи се, местещи се магнитни и електромагнитни полета, електрони и пътешестващи дупки. Няма частици с един вид заряд. Всичко е двуполярна цялост.
Има единствено поле около всяка елементарна точка от кабела, жицата, материала, която предава свойствата и качествата си чрез своето поле на тези до нея.
Наблюдавам Анализирам Променям

Отговори

Върни се в “Теории”