1

  flag_en    flag_de     

Огледала 

Стъклени  плотове  за  маси

Декоративни  плочки  и  фризове

Основна Авторски  творби Витражи Пана и часовници
За интериора Декоративни съдове Комплекти Бижута
Рисувано стъкло Изложби Галерии Контакт

О г л е д а л а

Огледалата могат да бъдат отрязани с всякаква форма и размери по Ваше желание. Декорацията върху тях може да се състои както от отделни стъклени елементи, залепени върху огледалото, така и от цялостна рамка с декорация върху нея.
Частен дом - Варна
рамка огледало рамка огледало рамка огледало рамка огледало

апликация огледало
Огледало със стъклена апликация
Размер 55 х 42 см
Цена 85 лв

Д е к о р а т и в н и

п л о ч к и   и

ф р и з о в е

Плочките могат да бъдат с всякакъв размер, който Ви е необходим. Цветовата гама, в която можем да ги направим е почти без ограничения.
стъклени плочки стъклени плочки стъклени плочки стъклени плочки стъклени плочки
стъклени плочки стъклени плочки стъклени плочки стъклени плочки стъклени плочки
стъклени плочки стъклени плочки стъклени плочки стъклени плочки стъклени плочки
стъклени плочки стъклени плочки
Размер Цена
15 х 15 см 16 лв за брой
10 х 10 см 10 лв за брой
8 х 8 см 8 лв за брой
15 х 8 см 9 лв за брой

С т ъ к л е н и   п л о т о в е

з а   м а с и

Арт плотовете за маса, които правим, могат да бъдат с размери до 80 см х 170 см. Плотът може да е с формата, която Вие желаете.

стъклен плот за маса стъклен плот за маса
Цена 164 лв

Аплици

арт аплик стъкло